تعداد فراگیران

 

 

دوره‌های برگزار شده

 

 

مدت ساعت دوره‌های برگزار شده

 

 

دپارتمان فنی مهندسی

 

مهندسی کامپیوتر

 

مهندسی معماری

 

دپارتمان هنر

 

دپارتمان زبان‌

 
 

دپارتمان پزشکی

 

دپارتمان صنعت

 

دپارتمان کشاورزی

 

دپارتمان سازمانی

 

دپارتمان علوم انسانی

تفاهم نامه‌ها

جهاد دانشگاهی قزوین

قزوین، چهارراه ولیعصر(عج) جنب بانک سپه

دپارتمان تخصصی زبان جهاد دانشگاهی

قزوین خیابان دانشگاه،کوچه خاکعلی (۲۹) پلاک ۱۵

 

 

دوره‌های جار

تفاهم نامه‌ها

جهاد دانشگاهی قزوین

قزوین، چهارراه ولیعصر(عج) جنب بانک سپه

دپارتمان تخصصی زبان جهاد دانشگاهی

قزوین خیابان دانشگاه،کوچه خاکعلی (29)