دوره های عمومی

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

موارد 1-10 از 11

صفحه‌ی
تا بر صفحه
 1. اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی
  Rating:
  0%

  دوره مجازی اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۲۱۶٬۰۰۰ تومان
 2. مديريت زمان
  Rating:
  0%

  دوره مجازی مديريت زمان

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۳۲٬۰۰۰ تومان
 3. خلاقیت و نوآوري
  Rating:
  0%

  دوره مجازی خلاقیت و نوآوري

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۴۰٬۰۰۰ تومان
 4. مديريت دانش
  Rating:
  0%

  دوره مجازی مديريت دانش

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۳۲٬۰۰۰ تومان
 5. اصول و مبانی ارتباطات
  Rating:
  0%

  دوره مجازی اصول و مبانی ارتباطات

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۴۸٬۰۰۰ تومان
 6. خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداری
  Rating:
  0%

  دوره مجازی خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداری

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۴۸٬۰۰۰ تومان
 7. ارتباطات سازمانی
  Rating:
  0%

  دوره مجازی روابطات سازمانی

  **پس از ثبت نام در این دوره درخصوص نحوه برگزاری دوره با شما تماس گرفته خواهد شد**

  بیشتر بدانید
  ۴۸٬۰۰۰ تومان
 8. چرخه بهره وری
  Rating:
  0%

  اصول و قواعد طراحی و استقرار

   چرخه بهره وری در کسب و کارهای تعاونی

  Productivity management

  بیشتر بدانید
  ۰ تومان
 9. بازاریابی در شرایط رکود
  Rating:
  0%

  دوره بازاریابی و فروش در دوران رکود

  بیشتر بدانید
  ۱۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

موارد 1-10 از 11

صفحه‌ی
تا بر صفحه