تقویم آموزشی

جهت دریافت تقویم آموزشی سال 99 گروه صنعت روی تصویر زیر کلیک نمایید