تكنسین داروخانه

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

2 مورد

تا بر صفحه
 1. آموزش تكنسین داروخانه مقدماتی(مجازی)
  Rating:
  0%
  امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود بیشتر بدانید
  ۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 2. تكنسین داروخانه مقدماتی
  Rating:
  0%

  امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود

  بیشتر بدانید
  ۸۹۰٬۰۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

2 مورد

تا بر صفحه