كمك های اولیه و فوریت های پزشكی

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

2 مورد

تا بر صفحه
 1. آموزش كمك های اولیه و فوریت های پزشكی(مجازی)
  Rating:
  0%
  در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثي نظير تصادف و حوادث شغلي و ... احتمال تأخير نيروهاي خبره امدادي در محل حادثه، برگزاري دوره اي در زمينه آموزش كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي با هدف كاهش آسيب هاي ناشي از حادثه را ضرورت مي بیشتر بدانید
  ۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 2. كمك های اولیه و فوریت های پزشكی
  Rating:
  0%
  در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثي نظير تصادف و حوادث شغلي و ... احتمال تأخير نيروهاي خبره امدادي در محل حادثه، برگزاري دوره اي در زمينه آموزش كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي با هدف كاهش آسيب هاي ناشي از حادثه را ضرورت مي بیشتر بدانید
  ۴۹۰٬۰۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

2 مورد

تا بر صفحه