كمك های اولیه و فوریت های پزشكی

تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

1مورد

تا بر صفحه
  1. كمك های اولیه و فوریت های پزشكی
    Rating:
    0%
    در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثي نظير تصادف و حوادث شغلي و ... احتمال تأخير نيروهاي خبره امدادي در محل حادثه، برگزاري دوره اي در زمينه آموزش كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي با هدف كاهش آسيب هاي ناشي از حادثه را ضرورت مي بیشتر بدانید
    ۴۹۰٬۰۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان لیست مشبک

1مورد

تا بر صفحه