تماس با ما

جهاد دانشگاهی قزوین

قزوین، چهارراه ولیعصر(عج) جنب بانک سپه

(فنی مهندسی- پزشکی- صنایع و ادارات)

دپارتمان تخصصی زبان جهاد دانشگاهی

قزوین خیابان دانشگاه،کوچه خاکعلی (۲۹) پلاک ۱۵

(هنر و زبان)

برای ما بنویسید
جزییات اطلاعات تماس

028-33376797

مرکز یک: قزوین، چهار راه ولیعصر، جنب بانک سپه

مرکز دو: قزوین، خیابان دانشگاه کوچه خاکعلی(۲۹) پلاک ۱۵