دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 3A

دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 3A

دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 4A

دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 4A

دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 3B

این مجموعه نخستین مجموعه کتاب بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کشور است و تولید محتوی این کتاب به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با محوریت جهاددانشگاهی واحد قزوین و مشارکت تعدادی از واحدهای جهاددانشگاهی انجام شده است. این مجموعه کتاب های آموزش زبان با عنوان Eight و با هدف آموزش زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان نگاشته شده است.

** این دوره آموزشی به صورت آنلاین، همراه با ارائه محتوای آموزشی منطبق با کلاس های حضوری برگزار می گردد.** 

 

۱۱۰٬۰۰۰ تومان
موجودی: موجود
فقط 0 عدد باقی مانده است
کد دوره آموزشی
ROOYESH_166014

مجموعه کتاب های Eight 8

این مجموعه نخستین مجموعه کتاب بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کشور است و تولید محتوی این کتاب به  همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با محوریت جهاددانشگاهی واحد قزوین و مشارکت تعدادی از واحدهای جهاددانشگاهی  انجام شده است. این مجموعه کتاب های آموزش زبان با عنوان Eight و با هدف آموزش زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان نگاشته شده است.

کتاب های آموزشی Eight در کنار آموزش مهارت های 4 گانه زبان انگلیسی، این زبان را به زبان دوم زبان آموزان تبدیل می کند و آنها را برای آزمون های بین المللی مانند IELTS,TOFEL  و ... آماده می سازد. این مجموعه دارای کلیه استانداردهای اتحادیه اروپا است (CEFR) و بر مبنای بانک اطلاعاتی جامعی نکاشته شده است که سطوح ابتدایی تا پیشرفته آموزش زبان انگلیسی را پوشش می دهد.

ویژگی های کتاب Eight 8

در آغـاز هـر درس، بخشـی باعنـوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان Check Point وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می آورد.

از مزیت های اختصاصی این کتاب آموزشی زبان بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فرا گیــران در خارج از کلاس فعالیت های زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالابـردن توانایـی نوشـتاری فرا گیـران، تمرینـات Writing مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بیــن المللــی آمــاده می‌شــوند.

اطلاعات بیشتر
در حال تکمیل بله
کد دوره آموزشی 166014
جنسیت دوره آموزشی مختلط
تاریخ شروع دوره تاریخ اعلام شده جهت شروع دوره ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن فراگیران تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هر یک از دوره ها تاریخ دقیق شروع دوره را با دپارتمان آموزش چک فرمایید.
نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:دوره آنلاین زبان انگلیسی Eight 3B