قوانین مقررات

مقررات آموزشی و شرایط انصراف

الف- مقررات انضباطي : ۱– پوشش فراگيران بايد از نظر دوخت رنگ ساده و داراي ظاهري آراسته و متناسب با فضای آموزشی جهاد دانشگاهي باشد. ۱-۱- پوشش خواهران، چادر يا مانتو بلند، مقنعه، جوراب بلند و شلوار و بدون آرایش است. ۲-۱- پوشش برادران باید بدون استفاده از لباسهاي نامتعارف و طبق عرف ایرانی اسلامی باشد. ۲- رعايت ادب واحترام وحسن رفتار نسبت به مسئولين و مدرسان و كاركنان و ديگر فراگيران. ۳- رعايت بهداشت و نظافت فردي در محيط مركز آموزش و عدم مصرف مواد خوراكي بخصوص مايعات در محل كلاس ضروري مي باشد. ۴- پرهيز از همراه آوردن اشياء گرانبها و وسايل غير مرتبط با امور تحصيلي. ۵- چنانچه فراگير به امكانات و ساختمان مركز آموزشي يا وسايل ساير فراگيران خسارت وارد كند بايد خسارت وارده را پرداخت نمايد. ۶- حضور به موقع در كلاس و ترك مركز پس از پايان ساعت كلاس آموزشي الزامي است. * در صورت عدم رعايت موارد فوق جهاد دانشگاهي مي‌تواند فراگير را از يك ترم/ دوره محروم نمايد. ب- شرايط حضور و غياب: فراگير موظف به حضور منظم در كلاس و طبق برنامه تعيين شده از سوي مركز آموزش است. غيبت فراگير در يكي از موارد ذيل موجب محروم شدن وي از امتحان خواهد شد. غيبت موجه و غيرموجه بيش از يك چهارم كل ساعات دوره تاخير فراگير كمتر از ۱۵ دقيقه به عنوان غيبت غير موجه محسوب شده و با هم جمع مي گردد. در اين صورت فراگير اجازه ورود به كلاس را دارد. ولي چنانچه تاخير بيشتر از ۱۵ دقيقه گردد، جهت حفظ نظم از ورود فراگير به كلاس جلوگیری به عمل خواهد آمد. در صورت نياز به تشکيل كلاس هاي فوق العاده و يا جبراني، مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در تعيين روز و ساعت آنها بر اساس شرايط موجود كاملا مختار است. (عدم حضور در كلاس هاي جبرانی، غيبت منظور مي‌گردد) ج-شرايط انصراف: در صورتی که فراگیر پس از پذیرش و ثبت نام در دوره آموزشی، نسبت به انصراف از تحصیل اقدام و فرم مربوطه را تکمیل و به مرکز تحویل نماید طبق یکی از موارد زیر عمل خواهد شد: در صورتی که انصراف فراگير قبل از تشكيل اولین جلسه كلاس باشد ۱۰% از کل شهريه اعلام شده کلاس کسر و مابقي آن مسترد خواهد شد. در صورتي كه انصراف بعد از تشكيل اولین جلسه كلاس باشد ۲۵% از شهريه به عنوان خسارت كسر و مابقي عودت داده خواهد شد. در صورتی كه فراگير پس از تشكيل دو جلسه انصراف دهد، (حتي اگر در آن كلاس شركت نكرده باشد)،۵۰% از شهريه به‌عنوان خسارت كسر و مابقي عودت داده خواهد شد. پس ازتشكيل جلسه سوم شهريه به هيچ وجه مسترد نمي گردد. شرايط و ضوابط انصراف طبق موارد ارائه شده بالا مي باشد و هچ گونه استثنايي در اجراي آن وجود نخواهد داشت. نكته: انصراف، با اعلان كتبي فراگير و پر كردن فرم مخصوص آن قابل قبول مي باشد و در صورت عدم مراجعه فراگير به هيچ وجه مبلغي عودت داده نخواهد شد. د- جهاد دانشگاهي صرفا مجري برگزاري دوره آموزشي مي­باشد و تضميني از بابت ايجاد شغل براي فراگير ندارد. ذ- هزینه کتاب و جزوات درسی جداگانه محاسبه می­گردد.