آموزش پرده دوزی

آموزش پرده دوزی

 آموزش نرم افزار مارولوس

آموزش نرم افزار مارولوس

آموزش نقاشی و چاپ دستی روی پارچه

شناخت اصول اساسی در طراحی پارچه و تکنیک هاي تخصصی چاپ بر روي پارچه به منظور غنی کردن طرح‌هاي اصیل ایرانی در بازار داخلی و خارجی

 

۳۹۰٬۰۰۰ تومان
موجودی: موجود
کد دوره آموزشی
ROOYESH_178549

تاریخ دقیقی از اولین نقش زده شده بر پوشاك در دست نیست. آثار به دست آمده از البسه هاي چندین

هزار ساله، نمایانگر آن است که نقوشی هر چند کوچک در حاشیۀ لباسها به کار میرفته است.

در طول تاریخ هنر، این نقوش ساده و یکنواخت تدریجاً متنوع تر و پیچیده تر شدند و تکنیک هاي

نقش زنی بر پارچه نیز، چه به صورت بافت یا چاپ تغییراتی کرد. بهره‌گیري از قدرت خلاقیت ذهن، توأم

با پیشین هاي قوي از نقش‌مایه‌ها، به این رشته کیفیتی بخشیده که می تواند پاسخگوي نیازهاي متنوع

مشتریان آن در مصارف گوناگون باشد. این دوره به منظور پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است.

هدف :

شناخت اصول اساسی در طراحی پارچه و تکنیک هاي تخصصی چاپ بر روي پارچه به منظور غنی کردن طرح‌هاي اصیل ایرانی در بازار داخلی و خارجی

محتوای اموزشی

طراحی پارچه:

 آشنایی با تکنیکهاي مختلف چاپ بر روي پارچه؛

 آشنایی با ابزار و مواد مختلف براي ساخت قالب و آشنایی با مواد و ابزار مختلف براي چاپ؛

 ساخت و تهیه قالب با جنسیت هاي مختلف؛

 شناخت رنگهاي مخصوص پارچه؛

 فراگیري تکنیکهاي مختلف چاپ با مهر و قالب؛

 نحوه ساخت شابلون و استفاده آن در چاپ پارچه؛

 مراحل راپورت بندي و شناخت انواع راپورت در پارچه؛

 شناخت پارچه هاي مختلف و ایستاده از رنگ هاي مناسب براي هر پارچه؛

 آشنایی با مراحل موم گیري و ابزار آن و نحوه رنگ آمیزي و موم گیري و شستشو؛

 طراحی و کمپوزیسیون بندي مناسب طرح بر روي پارچه؛

 آشنایی با موارد کاربردي نقاشی بر روي پارچه؛

 آموزش نحوه انتقال طرح روي پارچه و لباس؛

 اجرا بر روي پارچه و لباس به صورت پروژه نهایی

اطلاعات بیشتر
در حال تکمیل بله
کد دوره آموزشی 178549
جنسیت دوره آموزشی بانوان
آدرس مرکز آموزشی ، کوچه خاکعلی شماره 29دپارتمان تخصصی زبان جهاد دانشگاهی: خیابان دانشگاه
مدت زمان دوره آموزشی 30
تاریخ شروع دوره تاریخ اعلام شده جهت شروع دوره ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن فراگیران تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هر یک از دوره ها تاریخ دقیق شروع دوره را با دپارتمان آموزش چک فرمایید.
نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:آموزش نقاشی و چاپ دستی روی پارچه