سبد خرید خالي مي باشد
0
بدون امتیاز

مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي
مكاتب مختلف مديريت و سرپرستي
هدايت و رهبري نيروي انساني
ارزيابي عملكرد نيروي انساني
برنامه‌ريزي عملياتي
سازماندهي يك واحد مؤثر
اطلاعات مديريتي و حل مشكلات
ارتباطات اثربخش كاركنان
كنترل هزينه‌ها و بودجه‌ها
آموزش و پيشرفت كاركنان
فعال‌سازي نيروي كار
مديريت كاركنان مشكل ساز
انضباط مؤثر در سازمان
هبود بهره‌وري و كيفيت زندگي كاري
خلاقيت و نوآوري – بهداشت و ايمني كاركنان

مدت دوره : 8ساعت

2,000,000 ﷼
ثبت نام