سبد خرید خالي مي باشد
0

فيلترها

در حال تکمیل


بدون امتیاز

عمده ترین کارایی این نرم افزار در زمینه ساخت قطعات، طراحی محیط هاي چیدمانی و ایجاد فضاهاي مجازي براي پروسه هاي ساخت است

رایگان
بدون امتیاز

نرم افزار CATIA مخفف کلمات (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)  یک نرم‌افزار طراحی به وسیله کامپیوتر (CAD)، مهندسی تحلیل با کامپیوتر (CAE) و ساخت به کمک رایانه (CAM) است.

رایگان